Head: Cơ sở của sự thay đổi

Luôn học hỏi cập nhật và sẵn sàng thay đổi. 3HLAND luôn quan niệm rằng học tập là việc hàng đâu cho mỗi thành viên trong công ty và đây chính là yếu tố giúp chúng tôi thay đổi rất và sáng tạo hơn trong công việc.

Hands: Hành động là yếu tố quyết định

Mỗi thành viên của 3HLAND luôn luôn sẵn sàng hành động khi khách hàng và đối tác cần

Heart: Sự gắn kết tình cảm và cam kết

Mỗi nhân sự của 3HLAND luôn hiểu rằng sẽ không có sự thành công nếu không có sự gắn kết giữa các thành viên và tư đó chúng tôi có cơ sở để cam kết với đối tác và khách hàng.