Central Avenue Quy Nhơn

Chủ đầu tư dự án: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển hạ
tầng Quy Nhơn

Vị trí dự án: dự án này nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Quy mô dự án: 85.898,31 m2

Loại sản phẩm: Shophouse & Townhouse-250 căn

  • Diện tích từ: 100 – 138…. 263,68m2
  • Xây dựng: 4 tầng 1 mái
  • Mật độ xây dựng: 35%
  • Tỷ lệ xây dựng trên lô: 80%
  • Pháp lý: Sở hữu lâu dài